Jak rosły wpływy podatkowe Polski na przestrzeni lat?

wpływy podatkowe

Wpływy podatkowe w Polsce rosną od kilku lat, co jest wynikiem wzrostu gospodarczego oraz skuteczniejszego egzekwowania podatków. W 2020 roku wpływy z podatków wzrosły o 6,3% w porównaniu z rokiem 2019, jednak pandemia COVID-19 i jej negatywny wpływ na gospodarkę spowodował, że wpływy z podatków zaczęły spadać w drugiej połowie roku.

Jaka jest struktura polskiego budżetu?

Struktura polskiego budżetu jest podobna do struktury budżetów innych państw. W skład budżetu wchodzą wydatki na różne cele, takie jak:

  • Wydatki socjalne, takie jak zasiłki dla bezrobotnych, emerytury, świadczenia zdrowotne, edukacja i opieka społeczna
  • Wydatki na infrastrukturę i rozwój, takie jak budowa dróg, mostów, szkół, szpitali, itp.
  • Wydatki na bezpieczeństwo, takie jak wojsko, policja, służba celna, itp.
  • Wydatki na administrację publiczną, takie jak wynagrodzenia dla urzędników, itp.
  • Wydatki na zadłużenie publiczne

W Polsce, jak i w większości krajów, wydatki na zabezpieczenie podstawowych potrzeb społeczeństwa, takie jak zdrowie, emerytury czy edukacja, są wysokie i stanowią największą część budżetu państwa.

Ile podatków wypływa poza granicę Polski?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wypływ podatków z Polski zależy od wielu czynników, takich jak polityka podatkowa państwa, przepisy prawne, a także działalność przedsiębiorstw i indywidualnych przedsiębiorców.

Jednak wiele przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych, korzysta z różnych sposobów aby obniżyć swoje zobowiązania podatkowe, takich jak optymalizacja podatkowa czy przenoszenie zysków do krajów o niższych stawkach podatkowych. W efekcie tego, część podatków wpływających do polskiego budżetu pochodzi z krajów zagranicznych.

Nie ma oficjalnych danych dotyczących ilości podatków wypływających poza granice Polski, jednak różne organizacje i instytucje przeprowadziły analizy i raporty, które szacują skalę tego zjawiska i wskazują na potrzebę walki z tzw. „wyprowadzaniem zysków” z kraju.

Jakzalozycdzialalnosc

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *